För designers

Anvisningar för original

Våra system stöder följande programvaror (pc och mac)

Illustrator
Photoshop
InDesign

I fall ni använder andra program, sakerstall att datafilerna kan öppnas i någon av ovanstående applikationer. Vi rekommenderar att originalfilerna sparas i programmets originalform (t ex för Illustrator i .AI-form). Som tillägg kan man bifoga en fil i PDF-form och/eller en pappersutskrift för att ytterligare klargöra eller för att undvika missförstånd. Kom ihåg att papperskopian sällan är en exakt kopia av det som syns ibildskärmen och att det är datafilen som används för tryckning.

Texter

Texterna bör vara konverterade alternativ måste typsnittet bifogas.

Färger

Färger defineras enligt färgskala Pantone Matching System (PMS) C (Solid Coated) eller U (Solid Uncoated). Om inga exakta färgkoder finns (t ex för en logotyp), räcker det för digitaltryck fär att ange CMYK eller RGB värden.

Bilder

– Upplösningen för Bitkartor (Bitmaps) bör vara 50 dpi i skala 1:1 (=5oo dpi i skala 1:10). Högre upplösning ger INTE ett bättre tryckresultat. Det tar bara upp onödigt lagringutrymme. Färger uppges med CMYK eller RGB värden. Kompakta färgytor med PMS värden. Rekommenderade lagringsformer är .TIF och .JPG.

– Vektoriserade, grafiska bilder samt logotyper bör anges enligt Pantones färgskala (PMS). Färger kan också defineras med hjälp av en bifogad färgmall. Rekommenderade lagringsformer är .EPS, .AI eller .PDF.

Dataöverförning

– Filer under so MB per e-post till artwork@flagmore.com
OBS! Kom ihåg att ange originalets namn samt namnet på kontaktpersonen hos Flagmore.

– Filer större än 50 MB till vår FTP-server på adressen ftp.flagmore.fi. Inloggningsuppgifter till
servern fås från våra försäljare eller genom att e-posta till artwork@flagmore.com.

Beach flag tom 170×45 (pdf)
Beach flag 275×75 (pdf)
Beach flag 370×92 (pdf)
Beachflag 170×45 FM (pdf)
Beachflag 275×75 FM (pdf)
Beachflag 370×92 FM (pdf)
Winder utfomningenbasen (pdf)